ARTUR CHRISTIANOWICZ ARTUZOV

Artur Khristianovich Artuzov (prawdziwe nazwisko Frauchi). Urodzony 18 lutego 1891 we wsi Ustinovo, powiat Kashinsky, prowincja Twer. Późniejsze nazwisko – Artuzow – pojawiło się w 1918 roku, było pochodną imienia. Artuzow został wezwany przez żołnierzy Armii Czerwonej, którym trudno było wymówić obce nazwisko Frauchi. 

Ojciec - Christian Frauchi, szwajcarski serowar, z pochodzenia Włoch. Przyjechał do Rosji, gdzie zajmował się serownictwem, pracując w różnych miejscach. Matka - Augusta Augustovna Frauchi (z domu Didrikil), miała korzenie łotewskie i estońskie, jeden z jej dziadków był Szkotem. Jego rodzice poznali się i pobrali w Rosji. W rodzinie Frauci było sześcioro dzieci, Arthur był najstarszy. 

Od dzieciństwa znał bolszewickich rewolucjonistów Michaiła Kiedrow i Nikołaja Podwojskiego, którzy byli częstymi gośćmi w domu Frauchi, ponieważ byli małżeństwem z siostrami ich matki. Od 1906 Artuzow brał udział w rozpowszechnianiu nielegalnej literatury. W maju 1909 ukończył ze złotym medalem gimnazjum męskie w Nowogrodzie i wstąpił na wydział metalurgiczny Instytutu Politechnicznego Piotra Wielkiego w Petersburgu, który ukończył z wyróżnieniem w lutym 1917, po czym pracował jako inżynier konstruktor w Biuro Metalurgiczne prof. Władimira Gruma-Grzhimailo. 

W sierpniu 1917, po powrocie z podróży służbowej do Niżnego Tagila, zdecydował się porzucić zawód inżyniera-konstruktora i do grudnia 1917 pracował w Urzędzie Demobilizacji Armii i Marynarki Wojennej. W grudniu 1917 wstąpił w szeregi SDPRR (b). Od grudnia 1917 do marca 1918 pracował jako sekretarz Komisji Rewizyjnej Ludowego Komisariatu Spraw Wojskowych w Wołogdzie i Archangielsku, a od marca do sierpnia 1918 był szefem oddziału partyzanckiego poborowych na froncie północnym. Następnie kolejno zajmował stanowiska szefa biura informacji wojskowej Moskiewskiego Okręgu Wojskowego i szefa części czynnej Departamentu Kontroli Wojskowej Rewolucyjnej Rady Wojskowej . 

W styczniu 1919 r. Artuzow został powołany na stanowisko komisarza specjalnego Wydziału Specjalnego Czeka, następnie piastował kolejno stanowiska naczelnika Wydziału Operacyjnego Biura Wydziału Specjalnego Czeka, od stycznia 1921 r. – zastępcy naczelnika Wydziału Specjalnego Czeka, od lipca tego roku - zastępca szefa Wydziału Specjalnego Czeka - OGPU RSFSR. W lipcu 1922 r. Artuzow został mianowany szefem nowo utworzonego Departamentu Kontrwywiadu (KRO) Tajnej Dyrekcji Operacyjnej (SOU) GPU / OGPU. Jako szef KRO Artuzow kierował głównymi operacjami „Trust” i „Syndicate-2”, a także kilkoma innymi, mniej znanymi. Podczas Operacji Trust, która trwała od 1922 do 1927 roku, działalność rozpoznawcza i dywersyjna białych stowarzyszeń emigracyjnych na terenie ZSRR została całkowicie skuta kajdanami. W wyniku operacji Syndicate-2 aresztowano szefa antysowieckiej organizacji emigranckiej „Związek Ludowy dla Obrony Ojczyzny i Wolności” Borysa Sawinkowa. 

Kolejnym sukcesem Artuzowa było aresztowanie w 1925 roku Sidneya Reilly'ego. Artuzov był inicjatorem i bezpośrednim twórcą Operacji Tarantella. Latem 1927 r. Artuzow został mianowany na pół etatu II asystentem szefa Tajnej Dyrekcji Operacyjnej OGPU Henryka Jagody, a po 4 miesiącach, w listopadzie, został zwolniony z pracy w KRO. Pracował w SOU OGPU. 1 stycznia 1930 r. Artuzow został powołany na stanowisko zastępcy szefa INO OGPU ZSRR, a 1 sierpnia 1931 r. na stanowisko szefa INO i członka kolegium OGPU ZSRR. 

Pod dowództwem Artuzowa INO OGPU przeprowadziło wiele operacji, w których brało udział dziesiątki i setki agentów. Ważnym kierunkiem w pracy radzieckiego wywiadu był kierunek niemiecki. Pracownicy Artuzowa stworzyli sieć agentów dostarczających władzom cennych informacji o wydarzeniach, które miały miejsce w dochodzącej do władzy Narodowo-Socjalistycznej Partii Niemiec, a także o działalności szeregu organów państwowych i służb specjalnych. Podczas pracy Artuzowa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych OGPU słynni oficerowie nielegalnego wywiadu Fiodor Karin, Arnold Deutsch, Theodor Malli, Dmitrij Bystroletov i inni pracowali dla wywiadu sowieckiego. 

W maju 1935 Artuzow został zwolniony z obowiązków szefa INO GUGB NKWD ZSRR i całkowicie skupił się na pracy w Zarządzie Wywiadu Komendy Głównej Armii Czerwonej. Kolpakidi i Prochorow zwracają uwagę, że przeniesienie Artuzowa z grupą pracowników do Departamentu Wywiadu oznaczało osłabienie INO OGPU i przypisują to zmianom sytuacji w polityce zagranicznej (zbliżenie Niemiec i Polski, stanowisko Japonii). 

 21 listopada 1935 Artur Christianovich Artuzov otrzymał stopień komisarza korpusu. 11 stycznia 1937 Artuzow został zwolniony z pracy w Agencji Wywiadu i skierowany do pracy w NKWD, gdzie został powołany na stanowisko badacza w wydziale archiwów. Został przydzielony do pisania historii organów bezpieczeństwa państwa. Aresztowany 13 maja 1937 na służbie. Oskarżony o udział w kontrrewolucyjnej organizacji konspiracyjnej w NKWD. 

Rozkazem ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR Nikołaja Jeżowa nr 1138 z dnia 8 lipca 1937 r. został odwołany z poprzedniego stanowiska i ogólnie ze służby. 21 sierpnia 1937 r. został skazany na likwidację „w specjalnym porządku”. Wykonany tego samego dnia. 7 marca 1956 został pośmiertnie zrehabilitowany.

LINK DO ŹRÓDŁA INFORMACJI


Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.