JAKOV MICHAIŁOWOCZ SVIERDLOV

Jakow Michajłowicz Swierdłow urodził się w Niżnym Nowogrodzie 22 maja [3 czerwca w Nowym Stylu] 1885 Rosji jako syn żydowskiego grawera. W SDPRR od 1902. Rok później po II Zjeździe dołączył do bolszewików pozostając wiernym Leninowi. Swierdłow został organizatorem i agitatorem partyjnym, działając głównie na Uralu, gdzie kierował podziemiem bolszewickim. Był wielokrotnie aresztowany, w konsekwencji odbywał kary więzienia i okresy zesłania wewnętrznego. 

Na emigracji został w 1912 dokooptowany do Komitetu Centralnego Partii Bolszewickiej. Po obaleniu monarchii rosyjskiej na początku 1917 r. Swierdłow powrócił do Piotrogrodu. Wkrótce został ponownie wybrany do KC partii i został mianowany szefem Sekretariatu Partii. Niezwykłe talenty, jakie wykazywał na tym ostatnim stanowisku, uczyniły go w istocie głównym organizatorem partii i jej dyrektorem personalnym. Swierdłow odegrał ważną rolę w planowaniu i realizacji rewolucji październikowej 1917 r., która wyprowadziła bolszewików do władzy. 

Swierdłow został następnie wybrany na przewodniczącego Centralnego Komitetu Wykonawczego (CKW) Wszechrosyjskiego Zjazdu Rad, stając się tym samym tytularnym szefem państwa bolszewickiego (8 listopada 1917). Wykorzystał swoją władzę, by doprowadzić CKW i inne organy nowego rządu sowieckiego do ścisłej kontroli partii bolszewickiej. Podobnie jak Lenin, Swierdłow wierzył w wysoce scentralizowaną hierarchię partyjną i pracował nad umieszczeniem całej władzy decyzyjnej w Komitecie Centralnym partii. Jego stosunki robocze z Leninem były niezwykle bliskie, a dwaj mężczyźni zdominowali proces decyzyjny w Komitecie Centralnym pod koniec 1918 r. To Swierdłow w lipcu 1918 r. zezwolił Radzie Uralskiej na wykonanie w tym miesiącu egzekucji cesarskiej rodziny Romanowów w Jekaterynburgu. 

Swierdłow zmarł 16 marca 1919 w Moskwie na chorobę zakaźną i został pochowany na Placu Czerwonym w Moskwie. W 1924 na jego cześć przemianowano miasto Jekaterynburg na Uralu, w którym wykonywał wiele ze swoich wczesnych prac partyjnych. (Miasto powróciło do swojej pierwotnej nazwy w 1991 r.) Przedwczesna śmierć Swierdłowa stworzyła pustkę w machinie organizacyjnej Partii Komunistycznej, której nigdy nie wypełniono w sposób zadowalający; Józef Stalin przejął sekretariat partii w 1922 roku.


Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.