SZL AKIEM MIEJSC FELIKSA DZIERŻYŃSKIEGO, JEGO PRZYJACIÓŁ I RODZINY 1877-1918
1. Wieś Dzierżynowo, dom rodzinny Feliksa Dzierżyńskiego. Spalony w czasie II Wojny Światowej, odbudowany współcześnie, gdzie mieści się muzeum rewolucjonisty oraz miejsce spotkań i uroczystości organów państwowych Białorusi. 

2. Wilno, gimnazjum wileńskie przy współczesnej ulicy Bolis Sryogos 10 (wcześniej Blagowieszczienskoi /Zwiastowania/ 26). Podczas mojego pobytu w Wilnie w 2015 roku adres niezidentyfikowany.

3. Wilno, Zarzeczna 21, dom siostry matki Feliksa- Emilii Zawadzkiej, żony Feliksa Zawadzkiego- księgarza. Dzierżyńscy mieszkali tam od sierpnia 1887 do 1889 roku. 

4. Dom w Jodzie koło Mejszagoły. Istnieje współcześnie. 

5. Wilno, stancje nauczycieli  klasy przygotowawczej do gimnazjum, F. M. Barsova, a potem do nauczyciela matematyki Pawła Pawłowicza Rodkiewicza, gdzie mieszkał Feliks wraz z braćmi od 1889 roku. Adresy nieznane.

6. Wilno, Góra Gedymina miejsce tajemnych spotkań z kolegami z kółek zainteresowań

7. Wilno, oficyna ciotki Zofii Pillar, początek lat 90-tych XIX stulecia. Być może chodzi o dom babci na Popławskiej, jako że nie znany jest adres "oficyny ciotki".

8. Wilno, Popławska 26 (Paupio). Od jesieni 1895 roku wraz z przeprowadzką babci Kazimiery z Jody. Po domu nie ma dziś żadnego śladu. 

9. Tworki, szpital psychiatryczny, gdzie odwiedzał chorą matkę w 1895 roku leczoną przez dr. Rafała Radziwiłłowicza.

10. Wilno, ulica M.Margites 1, adres w domu, w którym mieszkała Aldona w 1896 roku.

11. Wilno, ulica Zarzeczna 10, budynek istnieje do dziś. Miejsce nalotu policji podczas zebrania, w którym uczesniczył Feliks Dzierżyński.

12. Wilno, Las Karoliński. Lasek na terenie dzielnicy Wilna- Karolinka. Miejsce zebrania i przemowy Dzierżyńskiego 3 maja 1896 roku.

13. Wilno, dzielnica Zarzecze, dom Heleny Muller, adres nieznany. Przeniósł się tam po wakacjach w 1896 roku spędzonych w folwarku Swolki, bliżej nieokreślonym.

14. Wilno, ulica Śniegowa. Bliżej nieokreślony adres, gdzie Feliks wynajął mieszkanie w pobliżu komisariatu pod koniec 1896 roku.

15. Kowno. Wilkomirska 8, mieszkanie Krystyny Kiełczewskiej od 18 marca 1897 roku.

16. Kowno, ukica Karoska, mieszkanie pana Wołowicza, początek lipca 1897 roku.

17. Kowno, więzienie od 17 lipca 1897 roku.

18. Niżny Nowogrod. Więzienie. Wiosna 1898. Pobyt czasowy w drodze na miejsce zesłania.

19. Wiatka. Od 27 lipca 1898 roku. Więzienie. 

19. Nolińsk. Wrzesień 1898. Dostał pozwolenie od gubernatora na opuszczenie więzienia i udanie się bez eskorty do Nolińska na własną rękę. 

20. Kajgorodskoje. 29 grudnia 1898 roku został karnie przeniesiony do odległej, zapomnianej wsi, gdzie zamieszkał w domu Terentina Anisifowicza Luzjanina. Obecnie jest w nim muzeum wsi dawnej, a niepodal muzeum Feliksa Dzierżyńskiego.

21. Slobodskoje. 15  lutego 1899 roku wyjechał na komisję wojskową, która stwierdziła jego nieprzydatność do służby. Tego samego dnia wrócił do Kajgorodskoje. 

22.Kajgorodskoje. 28 sierpnia 1899 ucieczka z zesłania. 

23. Wilno. Wrzesień 1899 odwiedziny Aldony w jej domu.

24. Warszawa. Przeszmuglowany z Wilna. Często był gościem u rodziny Rosołów na Przemysłowej 21 (pierwsze piętro) na Powiślu. Następnie przeprowadzili się na Pragę na ulicę Ząbkowską. Gdzie mieszkał w tym okresie, niewiadomo.

25. Warszawa. Kamienica pod Murzynkiem na czwartym piętrze. W 1899 roku Dzierżyński prowadził tam spotkania partyjne. 

26. Warszawa. Ulica Wronia 32, mieszkanie Jana Leśniewskiego, gdzie na jesieni 1899 roku odbywały się partyjne zebrania oraz

27. Warszawa. Ulica Ogrodowa 49, mieszkanie Plakowskiego.

28. Warszawa. Kamienica na rogu ulic Wierzbowej i Kotzebuego (dziś ul. Fredry), mieszkanie Walerii Marene-Morżkowskiej, gdzie odbywały się spotkania z ludźmi sztuki i nauki. Dzierżyński bywał tam jesienią i pod koniec roku 1899. 

29. Mińsk Mazowiecki. Zjazd Związku Robotniczego Litwy w grudniu 1899, ma którym pojawił się Dzierżyński. Podczas tego zjazdu uchwalono połączenie Związkiem Robotników Litwy z SDKP co nastapiło w styczniu 1900 roku. SDKP zmieniła nazwę na Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy.

30. Warszawa. Ulica Przemysłowa 10, mieszkanie 40. Dzierżyński był tam 6 stycznia 1900 roku.

31. Warszawa. Ulica Śniadeckich 7 (wówczas ul. Kaliksta, mieszkanie  szewca Gracjana Małaszewicza. Podczas spotkania programowego partii do mieszkania weszła policja aresztując uczestników, w tym Feliksa Dzierżyńskiego. 

32. Warszawa. Cytadela. Pawilon X od 23 stycznia 1901 roku (4 lutego w zależności od kalendarza). Cela nr 27.

33. Siedlce. Więzienie, cela nr 17. Prawdopodobnie luty 1901 roku. Miesiąc późniał znalazł się tam także Antek Rosół.
34. Moskwa. Więzienie Butyrki, gdzie znalazł się pod koniec 1901 roku. 

35. Samara. Więzienie, prawdopodbnie styczeń 1902 rok.

36. Aleksandrowsk. Więzienie. Znalazł się tam pod koniec lutego 1902 roku. 19 maja wybuchł bunt, którego jednym z liderów był Dzierżyński. Bunt zakończył się dwa dni później. 

37. Wiercholeńsk. Znalazł się tam za zgodą pobytu władz opiekując się przyjacielem, który zachorował podczas podróży w kwietniu 1902 roku.
38. Ucieczka z Wiercholeńska 12 (25) czerwca 1902 roku. Trwała ona 17 dni. 

39. Wilno. Dom Stasi Boguckiej. W pod koniec czerwca 1902 roku pojawił się Dzierżyński uciekając z zesłania. Spotkał się również z Julią Goldman.

40. Mickiewicze. Początek lipca 1902 roku, spotkanie z Aldoną i jej dziećmi. Po spotkaniu wrócił do siostry ciotecznej.

41. Berlin. Sierpień 1902.

42. Genewa. Mieszkanie Marii Wojtkiewicz, adres nieznany. Zatrzymał się w drodzę do uzdrowiska.

42. Leysin. Szwajcaria. Pobyt w uzdrowisku, gdzie został wysyłany przez partię. Tam spotkał Julię Goldman leczącą się na gruźlicę. Po tygodniu przeprowadził się do małego pokoju w pensjonacie z uwagi na spore koszty pobytu w sanatoriu. Zatrudnił się w drukarni. 

43. Kraków. Spotkanie z Bronisławem Koszutskim w jego mieszkaniu na Zgody 1.

44. Zakopane. Dom Zdrowia Bratniej Pomocy na rogu ulic Chramcówki i Starej Polany. Grudzień 1902. 

45. Kraków. 31 grudnia 1902 roku. Pokój na tzw. „czwartaku” przy ulicy Zgody 1 mieszkania 85 (obecnie ul. Czapskich 1) na III piętrze, tuż obok pokoju Bronisława.

46. Kraków. Ulica Szlak 33. Redakcja Czerwonego Sztandaru.

47. Kraków. Ulica Floriańska 43, mieszkanie na pierwszym piętrze, gdzie przeprowadził się razem z Bronisławem.

48. Kraków. Ulica Zielona 7 (obecnie Sarego) drukarnia Czerwonego Sztandaru.

49. Kraków. Ulica Filipa 11, drukarnia Władysława Teodorczuka, gdzie kontynuowano drukowanie pisma.

50. Clarens. Szwajcaria. Kwiecień 1903 roku pobyt w sanatorium towarzysząc Julii Goldman.

51. Monachium. Niemcy. Spotkanie z Adolfem Warskim mieszkającym tam pod adresem Hochenzollern Strasse 7a.

52. Berlin. Niemcy, gdzie znalazł się w powrotnej drodze, gdyż musiał ominąć z jakiś powodów Wiedeń, przez co spotkanie ze Stasiem nie doszło do skutku. Odbył się tam też pospiesznie organizowany Zjazd SDKPiL, w którym uczestniczyło 10 osób, w tym Dzierżyński 12 lipca 1903 roku. Dotyczył kwestii formalnych udziału w II Zjeździe SDPRR, który odbyć się miał na przełomie lipca i sierpnia w Brukseli. No i odbył się. 

53. Berlin. Niemcy. Dzierżyński pozostał w Berlinie porządkując sprawy partyjne. Adres na jaki prosił by wysyłać listy: M. Warszawski, Berlin, Charlottenburg Kaiser-Friedrich Strasse 72 IV.

54. Stara wieś koło Limanowej. Wyjazd na pdpoczynek na początku stycznia 1904 roku.

55. Kraków. Luty 1904.

56. Łódź. Ulica Rzgowska 3, mieszkanie Franciszka Joachimiaka.

57. Łódź. Na rogu ulic Przejazd i Sienkiewicza odbyło się pierwsze zebranie SDKPiL w Łodzi, na którym był obecny Dzierżyński.

58. Łódź. Ulica Targowa 54 w mieszkaniu u tow. Sawickiego.

59. Łódź. Ulica Targowa 51 w mieszkaniu Tomasza Maciejewskiego- luty 1904.

60. Wylągi. Koniec lutego, początek marca 1904. Odwiedziny u braci Igancego i Władysława. 

61. Kraków. Powrót. Marzec 1904.

62. Clarens. Szwajcaria. Ostatnie spotkanie z Julią Goldman i towarzyszenie jej w odejściu 4. kwietnia 1904 roku. 

63. Kraków. Do końca roku praca jako Sekretarz Komitetu Zagranicznego SDKPiL.

64. Kraków, Ulica Szlak 30, II piętro, innym razem Szlak 47, II piętro, gdzie listy adresowane miały być na nazwisko Włodzimierza Monikowskiego. Nie wiadomo czy tam mieszkał, czy to jedynie adresy do korespondencji.

65. Warszawa. Ulica Żelazan 68, kawiarnia. 

66. Warszawa. Ulica Leszmo 102, mieszkanie Golaka, odprawa partyjna koniec roku 1904.

67. Warszawa. Ulica Żytnia 14, mieszkanie Andrzeja Rybki, czasem nocował w tym miejscu.
 
68. Warszawa. Dawne mieszkanie Muszkatów przy Placu Zamkowym z widokiem na Most Kierbedzia do 1891 roku.

69. Warszawa. Ulica Marszałkowska 148, mieszkanie Muszkatów przy zakładzie bieliźniarskim ciotki Doroty w oficynie, gdzie po śmierci mamy Zofii Muszkatowie zamieszkali w jednoizbowym mieszkaniu.

70.Warszawa. Prosta 36. Mieszkanie Wandy Krall, miejsce spotkań socjaldemokratów.

71. Warszawa. Ulica Dworska 6. Drukarnia Marcina Kasprzaka. 

72. Częstochowa, Ulica Najświętszej Marii Panny 4, mieszkanie buchaltera fabryki Strodam Adolfa Brylla. Przełom roku 1904/1905 i wielokrotnie w następujących miejscach na początku 1905 roku:

73. Częstochowa, Ulica Zielona 11/13 (obecnie ulica Focha 13/15) Fabryka Papy Smolnej do Ludwika Mamloka. A także spotkania w kamieniołomach na Złotej Górze,  oraz na Zawodziu przy drodze kusieckiej.

74. Częstochowa. Ulica Mała 5 (obecnie ul. Mała 28) mieszkanie u Antoniego Redlicha.

75. Częstochowa. Ulica Spacerowa 11 (obecnie ulica Kościouszki 11) mieskanie na strychu Stanisława Pestkowskiego .

76. Częstochowa. Ulica Złota 42/44 u Polczyka.

77. Częstochowa. Ulica Stawowa 10 u Mieczysława Kubisa.

78. Żyrardów. Odprawa aktywu partyjnego w Czarnym Lesie lub inaczej w Brzezince.

79. Warszawa. Od 11 lutego 1905 roku skonentrowany na relacjach wydarzeń dla W Polu Walki i organizacji struktur partyjnych.

80. Puławy. 30 marca 1905 roku spotkanie z 12-oma robotnikami agitatorami.

81. Wylągi. 31 marca 1905 roku, zaręczyny braci Ignacego i Władysława z siostrami Siła Nowickimi.

82. Kazimierz Dolny. W tym czasie pod koniec marca i na początku kwietnia wypoczywała Zofia Muszkat  z Wandą Krall.

83. Puławy. 22 i 23 kwietnia 1905 roku Dzierżyński odwiedził garnizony stacjonujące w tym mieście.

84. Warszawa. Kawiarnia Loursa  na rogu ulic Kapitulnej i Miodowej. Dzierżyński będąc w Waszawie chętnie zachodził do tej kawiarni. Był tam również na wiosnę 1905 roku.

85. Kraków. Ulica Lubicz 28. Mieszkanie Bronisława Koszutskiego, do któego skierował się po wyjeździe z Warszawy. W tym czasie panowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia "aparatem widoczkowym".

86. Białystok. Miejscowość Krynki. Był tam na początku czerwca 1905 roku. Zajmował dyscypliniowaniem działaczy i zachęcał do ścisłej współpracy z Bundem. 

87. Wilno. Również początek czerwca 1905 roku. Spotkał się z litewskimi agitatorami. 

88. Warszawa. 13 czerwca 1905 roku.

89. Częstochowa. 20 czerwca 1905 roku.

90. Łódź. Ulica Rzgowska 71 m. 22 mieszkanie pana Kucharka. 23 czerwca 1905 roku. Dzierżyński przywiózł 1800 rubli na działalność organizacji. 

91. Sosnowiec. Spotkanie m.in. z Wacławem Jasińskim. Wiece w kopalni Renrad i zakładzie włokienniczym Schona. 

92. Dąbrowa Górnicza. Ulica Sławkowskiej 5, mieszkanie  Antoniego Świerczewskiego.

93. Dąbrowa Górnicza. Targowa 4, mieszkanie Franciszki Han.

84. Dąbrowa Górnicza. Konopnickiej 26 u Jaklewicza.

85. Sosnowiec. Ulica Dietla, mieszkanie Wincentego Stachury.

86. Sosnowiec. Ulica Starososnowieca, mieszkanie Wiktora Dobrzyckiego.

87. Strzemieszyce. Lato 1905 rok.  W lesie pod miejscowością odbyła się konferencja zorganizowana przez Dzierżyńskiego z przedstawicielami PPS, która do niczego, opróćz strzełów z pistoletów PPS-owców nie doprowadziła.

88. Mińsk Mazowiecki. Dębe Wielkie. Olesin Duży. 31 lipca 1905 roku. Konferencja międzydzielnicowa SDKPiL, która zostałą rozbita przez wojko, a częśc uczesników aresztowana, w tym Feliks Dzierżyński.

89. Mińsk Mazowiecki. 31 lipca 1905. Dom piekarza Franciszka Śmiałowskiego przy ulicy Warszawskiej- miejsce przetrzymania pojmanych działaczy, w tym Feliksa Dzierżyńskiego.

90. Warszawa. Cytadela, X Pawilon. SIerpień 1905. 

91. Kazmierz Dolny. W czasie aresztowania Feliksa, Zofia przebywała w Kazmierzu wypoczywając. Tam też dowiedziała się o aresztowaniu.

92. Warszawa. Grzybowska 24. Na mocy amnestii Feliks Dzierżyński został wypuszczony na wolność. Władzom podał ten adres, jako swój. Nigdy tam go nie było.

93. Warszawa. Ulica Ceglana 3 mieszkania 2, Ceglaną 3, mieszkanie Franciszki Landanowej, gdzie Dzierżyński spotkał się z towarzyszami zaraz po wyjściu na wolność.

94. Warszawa. Róg ulic Czackiego i Świętokrzyskiej- przypadkowe spotkanie Feliksa z Zofią Muszkat. 20 października 1905. 

95. Dąbrowa Górnicza. Grudzień 1905 roku. Huta Bankowa, organizacja strajku politycznego. Rozpoczął się 27 grudnia 1905 roku.

     

   


Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.