MICHAIL MURAVIEV

Feliks w dalszym ciągu nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Notorycznie kpił i umniejszał swoją rolę w działaniach przeciwko caratowi. Mimo swego oporu za namawianie do buntu skazany został 12 maja 1898 roku na zesłanie pod nadzorem policji do guberni wiackiej na pięć lat, ale ze względu na młody wiek, minister Michaił Murawiew zmniejszył mu karę do lat trzech, a car wyrok zatwierdził.

Феликс по-прежнему не признавал себя виновным в преступлениях, в которых его обвиняли. Он заведомо принижал свою роль в антиправительственных выступлениях. Несмотря это, 12 мая 1898 года Феликс был приговорен к пяти годам ссылки под надзором полиции в Вятскую губернию, но в связи с его несовершеннолетним возрастом, виленский генерал-губернатор Михаил Муравьев сократил срок наказания до трех лет и царь утвердил приговор.

Felix still did not admit to the deeds he was accused of. He notoriously mocked and belittled his role in the actions against the Tsar. Despite his resistance, he was sentenced on 12 May 1898 to exile under police supervision to the Vyatka Governorate for five years, but because of his young age, Minister Mikhail Muraviev reduced his sentence to three years, and the Tsar approved the sentence..
Mihail Murawiew
Михаил Муравьев
Mikhail MuravievSed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.