Drukarnia na Dworskiej 6

 
Obroną drukarni żyła cała Warszawa. Podczas pobytu w więzieniu Kasprzak
został zrehabilitowany w środowisku PPS, a w sierpniu 1905 roku decyzję tą
zamieszczono w 136 numerze czasopisma „Naprzód”. 8 sierpnia 1904 roku
odbyła się wielka demonstracja w Warszawie w obronie Kasprzaka i Gurcmana.
Ponad dwustu robotników, do których stale przyłączali się nowi ludzie, szło
Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem z okrzykami: „Precz z sądem
wojennym!”, „Precz z absolutyzmem!”, „Niech żyje Marcin Kasprzak!”, „Niech
żyje SDKPiL!”. Po drodze uczestnicy rozdawali gapiom odezwę, w której
zarząd partii krytykował sąd wojenny i przedstawił sylwetkę oraz osiągnięcia
Kasprzaka, a przy okazji w ostrych słowach odniósł się do skierowania podejrzeń
o zdradę rewolucjonisty, insynuowanych przez PPS.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.