Michalina Feinstein

 
Na Feliksa pochłoniętego bez reszty pracą zalotnie spoglądały dwie kobiety,
Michalina i Sabina. Obie były siostrami przyjaciela Feliksa Władysława Feinsteina,
używającego nazwiska Zdzisław Leder na cześć Jana Ledera – działacza
rewolucyjnego drugiej połowy XIX wieku. Nosił też pseudonim „Zły”. Jak wspominała
Zofia Dzierżyńska, pseudonim ten zrodził się z jego wyjątkowej zajadłości w dyskusjach
politycznych z pepeesowcami.
 
Rodzeństwo Feinsteinów, a także rodzina od strony matki aktywnie działała w SDKPiL.
Michalina Feinstein, pseudonim „Zofja”, jako pierwsza z rodzeństwa została zawodową
rewolucjonistką, bez reszty poświęcając się pracy na rzecz przemian świata. Już w szkole
udzielała się w socjalistycznych kółkach samokształceniowych. Do partii przystąpiła w
1901 roku, piastowała w niej kierownicze stanowiska, zajmując się robotniczą oświatą.
Często kolportowała nielegalne wydawnictwa i utrzymywała bezpośredni kontakt z
Zarządem Głównym SDKPiL w Berlinie.
 
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.