Wileńskie gimnazjum

  
 
Pierwszy rok w szkole nie był dla Feliksa łaskawy, podobnie jak dla wielu innych dzieci, bowiem w gimnazjum tym
przyjęto zasadę, że dzieci, które nie nadążają z programem bezwarunkowo nie dostają promocji do klasy drugiej.
Tak też było z Feliksem, który wyłożył się na języku rosyjskim. Języka rosyjskiego uczyła go od siódmego roku życia
Aldona. Najwidoczniej nie było wystarczająco czasu, aby opanować ten język w sposób wymagany do sprawnego
komunikowania się.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.