Mickuny

  
 
Mały Feliks często gościł również w Mickunach, gdzie mieszkała jego ciotka, Zofia Pillar von Pilchau ze swoim mężem
Stanisławem. Rodzina Pillarów mieszkała w niewielkim, nierzucającym się w oczy dworku położonym na skraju wsi.
Obok murowanego domu było wiele solidnych budynków gospodarczych oraz niewielki park.
 
Podobnie jak w Jodzie i tu Feliks miał swoją lipę. Ale nie tylko on miał swoje drzewko. Miał je również Juliusz Słowacki,
który w Mickunach spędzał letnie wakacje. Pod dębem Słowacki pisał swe wiersze, często później wracał pamięcią
do mickuńskich przeżyć zachwycając się urodą wsi i zapachami sianokosów, które w późniejszym życiu zawsze
przypominały mu chwile spędzone w Mickunach.

 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.