Krakowskie mieszkania Feliksa

Ul. Szlak 53, dawniej nr 47
 
Nie wiadomo było czy pod danym adresem faktycznie mieszkał czy też
dochodziła tam do niego poczta. Raz był to Szlak 30, II piętro, innym razem
Szlak 47, II piętro, gdzie listy adresowane miały być na nazwisko Włodzimierza
Monikowskiego. O tym adresie powiadomił Aldonę między wierszami treści
kartki z 7 sierpnia 1904 roku. Na ulicę św. Anny 6 Collegium Physicum przychodziła
jedynie korespondencja na nazwisko Bronisława Karłowicza.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.