Przesłuchania

 
Kolegium WCzK
 
Nie dopuszczał się do żadnego nadużywania władzy. Aresztowanym udowadniano
winę na podstawie konkretnych faktów, dokumentów, zeznań świadków. Niewinnych
natomiast po sprawdzeniu zwalniano i pomagano im w znalezieniu pracy i mieszkania.
Podobnie postępowano w szeregu przypadków również w stosunku do członków rodzin
kontrrewolucjonistów, jeżeli w trakcie śledztwa ustalono, że nie wiedzieli oni o przestępstwie,
jakiego dopuścił się członek ich rodziny i nie udzielali mu żadnej pomocy w jego
kontrrewolucyjnej działalności.


NAZAD    NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.