Upadek rządu Kiereńskiego

 
 
Powstały nawet plany ewakuacji stolicy, w tym przede wszystkim zakładów przemysłowych, których
maszyny zamierzano wywieźć w głąb kraju, a rząd miał się przenieść do Moskwy. Kiereński nie był
w stanie sformować nowego rządu po puczu Korniłowa, zatem w dalszym ciągu kierował państwem,
stojąc na czele pięcioosobowego dyrektoriatu.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.