Maksym Gorki

 
Dość szybko znalazł bratnią duszę w osobie Maksyma Gorkiego, z którym potrafił przesiedzieć
całą dobę na niekończących się dyskusjach. Pisarz wspomagał finansowo Feliksa, bowiem ten,
wbrew szkalującym go opowieściom o zasobach pieniędzy, jakie napędzały partię socjaldemokratyczną,
praktycznie ich nie miał. Twórczość Gorkiego była Feliksowi bardzo bliska, wiele więc rozmawiali o
literaturze, tym bardziej, że Feliks miał niespełnione marzenia pisarskie. W młodości pisał wiersze,
próbował zająć się pisarstwem, ale nie miał na to zbyt wiele czasu.

NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.