Zakłady Putiłowskie

 
 
 
 
Robotnicy z metalurgicznych Zakładów Putiłowskich produkujących również pojazdy opancerzone i
armaty na front, zażądali 3 marca podwyżki płac o 50% co spotkało się z kategoryczną odmową
administracji i nakazem natychmiastowego zwolnienia 36.000 robotników i zamknięcia zakładu.
Żądanie podwyżki było uzasadnione, gdyż w fabrykach występowały olbrzymie dysproporcje zarobków.
Kierownik działu miesięcznie dostawał samej podstawowej pensji 3000 rubli, a robotnik nie wiele
ponad 30 rubli! Dzień pracy trwał 10-12 godzin, nie było żadnej ochrony pracowników przed skutkami
wypadków, a nie tak dawno przeprowadzono w fabryce lokaut. Fabryka była również świadkiem wielu
niepokojów robotniczych, strajków i wywiezienia kierowników na taczkach lub wagonach do przewozu
pocisków. 40 tysięcy robotników było świetnie zorganizowanych i solidarnych. W zakładzie wysunięte
zostało hasło: „Pracujesz w fabryce- trzymaj pod warsztatem karabin, bo tego wymaga twoja wolność".
 
NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.