Kołłątaja 4

 
Feliks Dzierżyński w dokumencie ślubnym podał swój krakowski adres
Kołłątaja 4, gdzie zamieszkiwał od 9 czerwca 1910 roku, zeznał, że
rodzice nie żyją, jako zawód podał- dziennikarz. Tak jak i Zofia przyznał,
że nie było zaręczyn, a przy pozostałych pytań odnoszących się do życia
seksualnego z bliskimi żony postawił kreskę.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.