Śmierć carskiej rodziny

 
 
Lenin nie zamierzał pozbyć się carskiej rodziny. Zastanawiał się nad dwiema możliwościami.
Pierwsza to powołanie specjalnego sądu i  przeprowadzenie publicznego procesu, podczas którego,
sądząc Mikołaja II, zarazem osądzonoby minioną epokę carskiego reżimu. Druga opcja to wymiana
rodziny carskiej na wielu działaczy bolszewickich znajdujących się w więzieniach państw zachodnich. 
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.