Lew Trocki

 
Karkołomna polityka Trockiego wykorzystująca oratorskie zdolności „czarowania” przeciwnika
skutecznie przedłużała rozmowy. Roszczenia, jakie Niemcy, reprezentowane przez nieskorego
do negocjacji generała Maxa Hoffmanna, wysuwały wobec Rosji, były według Trockiego tak
absurdalne, że nie mógł ich zaakceptować.
 
NAZAD NAPRZÓD
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.