Rewolucja 1905 roku w Rosji

  
 
Być może rozwój wydarzeń miałby inny przebieg, gdyby nie pokojowa demonstracja w niedzielę 9 (22) stycznia 1905 roku w
Petersburgu. Ponad sto czterdzieści tysięcy demonstrantów, w tym wiele kobiet i dzieci, całe rodziny robotnicze uzbrojone
jedynie w cerkiewne chorągwie i portrety rodziny panującej, śpiewając pieśni religijne i hymn Rosji „Boże, chroń cara”,
wzięło udział w marszu ulicami miasta. Jednej z demonstracji, która miała połączyć się z pozostałymi korowodami robotników
około drugiej po południu przed Pałacem Zimowym, przewodził pop Georgij Gapon wywodzący się z bogatego
ukraińskiego chłopstwa.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.