Drukarnia na Dworskiej 6

 
Obroną drukarni żyła cała Warszawa. Podczas pobytu w więzieniu Kasprzak został zrehabilitowany w środowisku PPS, a
w sierpniu 1905 roku decyzję tą zamieszczono w 136 numerze czasopisma „Naprzód”. 8 sierpnia 1904 roku odbyła się wielka
demonstracja w Warszawie w obronie Kasprzaka i Gurcmana. Ponad dwustu robotników, do których stale przyłączali się
nowi ludzie, szło Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem z okrzykami: „Precz z sądem wojennym!”, „Precz z absolutyzmem!”,
„Niech żyje Marcin Kasprzak!”, „Niech żyje SDKPiL!”. Po drodze uczestnicy rozdawali gapiom odezwę, w której zarząd partii
krytykował sąd wojenny i przedstawił sylwetkę oraz osiągnięcia Kasprzaka, a przy okazji w ostrych słowach odniósł się do
skierowania podejrzeń o zdradę rewolucjonisty, insynuowanych przez PPS.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.