Marcin Kasprzak

 
27 kwietnia 1904 roku, po wyjściu z tajnej drukarni, Władysław Feinstein był przez chwilę śledzony, po czym został aresztowany
na ulicy. Zaczęła się jego trzecia odsiadka. Informację o aresztowaniu podał między innymi „Czerwony Sztandar”.
 
Po niedługim czasie, kiedy Marcin Kasprzak ze swym przyjacielem Benedyktem Gurcmanem drukowali ulotki pierwszomajowe,
do domu na Dworskiej wtargnęli policjanci – rotmistrz Winniczuk, sztabs-kapitan Ordanowski, Adryjan Pytlin i Bolesław
Tarasiewicz. Byli przekonani, że aresztowanie Kasprzaka przyjdzie im z łatwością. Przeliczyli się. Nagły huk wystrzałów i
kule lecące w ich kierunku nie pozowoliły im na realizację planu. Zostali powaleni. Piąty Wasyl Bowbiel otrzymał kilka
ran kłutych i jedną kulę, jednakże nie śmiertelną. Po chwili Kasprzak i Gurcamn wybiegli z domu, rzucając się do
ucieczki, ale tym razem policja nie pozwoliła im na to. Dalsza ucieczka była niemożliwa ze względu na bardzo
wysoki parkan, jaki otaczał dom. Zostali zatrzymani na podwórzu.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.