Sabina Feinstein

 
Sabina Feinstein, rok starsza od Michaliny, po ukończeniu szkoły dla dziewcząt również (podobnie jak jej siostra) działała w
SDKPiL, jednak nigdy do partii nie przystąpiła. Była bliską współpracowniczką i przyjaciółką Róży Luksemburg. Zajmowała się
wspomaganiem więźniów politycznych, pisała korespondencje dla prasy partyjnej oraz dokonywała wielu tłumaczeń, znając
biegle pięć języków obcych: rosyjski, niemiecki, francuski, angielski oraz włoski.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.