Michalina Feinstein

 
Na Feliksa pochłoniętego bez reszty pracą zalotnie spoglądały dwie kobiety, Michalina i Sabina. Obie były siostrami przyjaciela
Feliksa Władysława Feinsteina, używającego nazwiska Zdzisław Leder na cześć Jana Ledera – działacza rewolucyjnego drugiej
połowy XIX wieku. Nosił też pseudonim „Zły”. Jak wspominała Zofia Dzierżyńska, pseudonim ten zrodził się z jego wyjątkowej
zajadłości w dyskusjach politycznych z pepeesowcami.
 
Rodzeństwo Feinsteinów, a także rodzina od strony matki aktywnie działała w SDKPiL. Michalina Feinstein, pseudonim
„Zofja”, jako pierwsza z rodzeństwa została zawodową rewolucjonistką, bez reszty poświęcając się pracy na rzecz
przemian świata. Już w szkole udzielała się w socjalistycznych kółkach samokształceniowych. Do partii przystąpiła w
1901 roku, piastowała w niej kierownicze stanowiska, zajmując się robotniczą oświatą. Często kolportowała nielegalne
wydawnictwa i utrzymywała bezpośredni kontakt z Zarządem Głównym SDKPiL w Berlinie.
 
D
NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.