Edmund Dzierżyński

 
 
 
Edmund był człowiekiem bardzo zaradnym i oszczędnym. Nie dość, że na utrzymaniu miał żonę i
ośmioro dzieci, udało mu się spłacić swoich braci, dzięki czemu stał się jedynym właścicielem
majątku w Oziembłowie. Sumiennie odkładał też dla każdego dziecka po 1000 rubli na ich edukację. 
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.