Dom Bratniej Pomocy w Zakopanym

  
 
Koszutski przekazał Feliksowi propozycję, aby skorzystał z dalszego leczenia w Zakopanem, gdzie czekało na niego wolne
miejsce w sanatorium: Domu Zdrowia Bratniej Pomocy. Feliks ochoczo przystał na przyjacielską propozycję udania się do
stolicy polskich Tatr. Była to jedyna szansa podreperowania mizernego zdrowia. Koszutski, będący w ośrodku asystentem
naczelnego lekarza, zapisał go na leczenie jako Józef Domański – uczeń szkoły dentystycznej. Nazwisko to na wiele lat będzie
drugim nazwiskiem Dzierżyńskiego.
 
Dom Bratniej Pomocy na rogu ulic Chramcówki i Starej Polany składał się z dwóch willi stojących naprzeciw siebie,
oddzielonych ulicą. W Zakopanem czy też w Zasypanem, jak nazywał Feliks tę miejscowość w liście do siostry
14 grudnia 1902 roku, Koszutski wraz z doktorem Żychoniem poddali Feliksa szczegółowym badaniom lekarskim.
Okazało się, że forma gruźlicy nie zagraża jego życiu, choć była uciążliwa.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.