Rozwój SDKPiL w Warszawie

Stanisław Trusiewicz Zalewski
  
 
Pod koniec 1899 roku na naradzie z Janem Rosołem, Mieczysławem Kozłowskim i Stanisławem Trusiewiczem, który powrócił
po zesłaniu na łono partii, Feliks został wybrany w skład przyszłego zarządu zjednoczonej Socjaldemokracji Królestwa Polskiego.
Prężnie działały już kółka SD wśród piekarzy, szewców, metalowców i stolarzy. Szczególną wagę Dzierżyński przywiązywał do
odpowiedniego szkolenia agitatorów. W związku z tym założył specjalne kółka dyskusyjne, które prowadził w poszczególnych
cechach rzemieślniczych.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.