Rosołowie

Antek Rosół, Jan Rosół, Walenty Pytel
Zofia Rosołowa, Franciszka Pytlow z synkiem Stanisławem
 
Prawdopodobnie na jednym ze spotkań ruchu socjalistycznego Feliks Dzierżyński poznał Jana Rosoła – bardzo cenionego i
zasłużonego działacza socjaldemokratycznego. Był on mężczyzną średniego wzrostu, nikt nie pamiętał, kiedy widziano go
bez długiej brody. Dość często zmieniał pracę: jako że nie miał konkretnego zawodu, chwytał się różnych zajęć. Nosił kilka
pseudonimów: agitując w fabryce Lilpopa, nosił przydomek „Sęp”, często nazywano go „Ojcem Nieświętym” z racji głębokiej
niechęci do religii. Nie uznawał żadnych praktyk religijnych, a kler uważał za zwykłych urzędników niemających nic wspólnego z
naukami Chrystusa, przyznawał nawet, że to właśnie socjaliści są jego prawdziwymi apostołami niosącymi nową ewangelię
wyzwolenia z ucisku, którą nazywał ewangelią buntu.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.