Zesłanie do Nolińska

 
Dom w Nolińsku, w którym mieszkał Feliks Dzierżyński
 
 
Najprawdopodobniej do Nolińska udał się razem z Margaritą Nikolajewą. Już w drodze na zesłanie i w Wiatce zaczęła
kiełkować miłość dwojga młodych rewolucjonistów. To było uczucie, przed którym Feliks tak bardzo się bronił. W Wilnie
pozostała Julia Goldman, daleka i nieosiągalna, obecna jedynie w pamięci i sercu. Tu była Margarita, bliska i realna.
Podobnie jak Julia Margarita oddana była ich wspólnej sprawie. Nastąpiła kolejna szansa, by skomplikować sobie życie.
W jego sercu szalały uczucia i namiętności, a jak sam pisał później, człowiek bez uczuć to trup. Wiedział, że nim nie jest.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.