Początki młodego rewolucjonisty

  Andrzej Domaszewicz                                          Alfons Morawski
  

Wpływ na dalsze życie Feliksa Dzierżyńskiego mieli dwaj panowie, działacze socjaldemokratycznej partii Litwy:
założyciel kółka socjaldemokratycznego Alfons Morawski (Alfonsas Moravskis) i mający za sobą bogatą historię zsyłek
doktor Andrzej Domaszewicz (Andrius Domacziaviczius), jeden z organizatorów Litewskiej Socjaldemokracji
w Wilnie. Dzięki nim w październiku 1895 roku został czynnym członkiem Litewskiej Socjaldemokratycznej
Partii LSDP, w której uczył się marksizmu i rozpoczął prowadzenie pierwszych kółek samokształceniowych
wśród terminatorów w warsztatach i fabrykach.

NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.