Miasteczko

   
 

Wokół domu wiły się kanały, w których woda pochodziła z lewego dopływu Wilenki- Skajsterki i które wpadały do

stawów i z nich wypływały niesione rozpędem łopat solidnego, piętrowego, drewnianego młyna, który stał u wjazdu

do wsi tuż przy stawie będącego własnością jednego z niewielu Żydów w okolicy. Dźwięk terkoczącego młyna

towarzyszył mieszkańcom przez cały czas, zjeżdżali do niego chłopi zwożąc ziarna do mielenia. Młyn ten miał na

wyposażeniu wszelkie potrzebne kamienie do mielenia zbóż, był bardzo nowoczesny i posiadał wiele imponujących i

przemyślanych rozwiązań.

NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.