KONIEC TOMU PIERWSZEGO

 
Zapraszam do zapoznania się z fotograficzną historią drugiego tomu opowieści o Feliksie Dzierżyńskim
 
Feliks szczęślwie ucieka z Tasiejewki, spotyka się ze zdruzgotaną śmiercią ukochanej siostry Sabiną. 
Postanawiają ze wzgledów bezpieczeństwa wyjechać do Berlina. Każde osobno. Tam spotykają się w 
domu Juliana Marchlewskiego
 
NAZAD NAPRZÓD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_SiteName

To jest przykładowa treść, możesz ją zamienić własnym tekstem i obrazkami
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.