W Tasiejewce na zesłaniu

 
Znaleźli się w kwaterze, gdzie mieszkał Feliks u pochodzącego z Kielecczyzny starszego pana, Jana
Rogulskiego, zesłanego na Syberię za udział w powstaniu styczniowym. Odbywał on wcześniej katorgę w
warzelni soli w Troickom Zawodskom położonym około 30 kilometrów od Tasiejewki. Gdy jego kara
dobiegła końca, osiedlił się w Tasiejewce, gdzie założył warsztat kowalski. Hipolit Pietraszkiewicz
wspominał pierwsze dni na dalekiej Syberii w domu pana Rogulskiego: "Przez cały wieczór Tow.
Dzierżyński wyjawiał w stosunku do mnie tyle troskliwości, że czułem się wprost zażenowany. Mam
wrażenie, że wszystko, co było najlepsze w domu Rogulskiego, było mi zaproponowane. Rzucała się
przy tym w oczy jedna rysa jego postępowania. Stosunek do mnie nie był zwykłą wyedukowaną
uprzejmością lecz prawdziwą troską o chorego towarzysza".


NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.