Aresztowanie Zofii Muszkat

Zofia Smosarska i Zofia Muszkat
 
Zofia akurat wprowadziła się do kolejnego mieszkania na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, jednak
nie miała szansy się nim nacieszyć. 26 września 1909 roku do jej drzwi zapukała policja. Kolejne miesiące
spędziła w nowo wybudowanym więzieniu przy ulicy Spokojnej[1] w sąsiedztwie Cmentarza
Powązkowskiego. Na Spokojnej spotkała wiele towarzyszek, między innymi swoją przyjaciółkę
Melanię Cukier. Podobnie jak i ona była działaczką SDKPiL, w której zajmowała się kolportażem i
agitacją. Niedawno wróciła ze Szwajcarii, gdzie na uniwersytecie w Bernie i Zurychu studiowała
chemię i fizykę. We dwie było im znacznie raźniej. Więzienie nie należało do ciężkich. Swobodnie
można było za dnia przemieszczać się między celami, rozmawiać, organizować więzienne życie.
Na Spokojną trafiła również Zosia Smosarska, która nie tak dawno wyszła za mąż za Jana
Harabaszewskiego, późniejszego słynnego dydaktyka chemii.

NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.