Siostry i bracia

Aldona                                 Jadwiga                              Kazimierz                               Władysław
                                            Ignacy
 
                                            
 
Pierworodne dziecko nieszczęśliwie zmarło rok po urodzeniu – Witold (1867-1868).
Kolejnym dzieckiem była Aldona (1870-1966) i następnie Jadwiga
(1871-1949), Stanisław (1872-1917), Kazimierz (1875-1943), Feliks
(1877-1926), Wanda (1878-1892), Ignacy (1879-1953) oraz Władysław
(1881-1942). Drugie zmarłe dziecko nieznanego imienia musiało
umrzeć, sądząc z kalendarza urodzin, w 1876 roku.
 
 
NAZAD NAPRZÓD
 
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.