Zjazd w Zakopanym

 
Nierozwiązane kwestie poruszane podczas zjazdu w Sztokholmie postanowiono omawiać na V Zjeździe
SDKPiL w Zakopanem w dniach 18-26 czerwca 1906 roku, którego organizacją zajął się Bronisław
Koszutski. Pierwotnie zjazd miał odbyć się w sierpniu 1905 roku, ale z powodów organizacyjnych nie
doszedł do skutku. Koszutskiemu pomagał Zygfryd Goldfinger, a także jedna z sióstr Juliana
Marchlewskiego, która zarezerwowała willę „Murań” przy ul. Kasprusie 12 a pod pozorem wycieczki
turystycznej sześćdziesięciu pięciu osób. Miejsce było bardzo dogodne, ponieważ Zakopane
leżało tuż za granicą Galicji.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.