Widokówka dla Aldony

 
 
Wracając ze Sztokholmu do Warszawy, Dzierżyński zatrzymał się w Berlinie, skąd wysłał krótki list do
Aldony pisany na karcie pocztowej z obrazkiem Van Dycka przedstawiającym grube dzieci króla Karola I –
chłopca i dwie dziewczynki oraz psa: "Dziś wracam już do kraju – kawał świata zwiedziłem. Czy otrzymałaś
kartę moją wysłaną przed kilku dniami? Posyłam Ci teraz dzieci Van Dycka – nieprawda, że są ładne?
Ucałuj ode mnie Rudolfka, Tonia i Maniusię. Chciałem być u Was – nie uda mi się jednak prędko
zadośćuczynić tej mojej chęci. Ściskam Cię i Gedymina mocno. Twój Feliks".
 
NAZAD NAPRZÓD
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.