U Bronisława Koszutskiego

  

 

Z Warszawy Dzierżyński wyjechał do Krakowa, gdzie miał spotkać się z przebywającymi tu członkami

zarządu, aby porozmawiać o problemach, jakie nękały organizację w Królestwie. Spotakał się też z

Bronisławem Koszutskim, którego odwiedził w jego mieszkaniu przy ulicy Lubicz 28. Koszutski wówczas

wykonał Feliksowi i im obu kilka zdjęć swoim aparatem widoczkowym. Na jednym z nich Dzierżyński siedzi na

krześle, na drugim trzyma Bronka pod rękę, obok którego widnieje jego roczna córeczka. W 1905 roku

podczas Rewolucji obaj panowie byli w Warszawie w tym samym czasie. Koszutski szukał Feliksa,

martwiąc się o to, by nie wpadł w ręce policji. Niestety nie dane było im się ze sobą spotkać więcej.

Bronisław Koszutski w 1907 roku wyjechał do Moskwy.

 

Do Cezaryny Wojnarowskiej Dzierżyński wysłał kartkę o krótkiej treści: "Dzisiaj przyjechałem do

Krakowa na parę dni. Siedzimy w knajpie – przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia. Józef".


NAZAD NAPRZÓD

 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.