Piotr Stołypin

 
W wyniku jego bezwzględnej polityki wielu działaczy organizacji socjalistycznych zakończyło swoje
życie na stryczku – skąd ówczesna nazwa szubienic: „krawaty Stołypina”. Stołypin, próbując usprawiedliwić swoją morderczą reakcję, podawał, że jest ona wynikiem wzmożonych ataków rewolucjonistów, głównie eserowców, którzy bardzo często dokonywali zamachów bombowych na carskich dygnitarzy. Nienawiść, jaką powszechnie budził, nie mogła rozejść się po kościach. Na jego życie przygotowano zamach na Wyspie Aptekarskiej. W bombowej zasadzce ucierpiało około 30 osób, jednak on sam wyszedł z niej bez szwanku. Na śmierć tego okrutnego polityka rewolucjoniści musieli czekać aż do 1911 roku. Zamach na jego życie wykonany przez eserowca Dymitrija Bogrova, prawdopodobnie powiązanego z carską Ochraną, zakończył jego karierę na zawsze.
 
NAZAD NAPRZÓD

Zdjęcie ze strony Klimbim
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.