ŚMIERĆ LENINA

21 stycznia 1924 roku po długiej chorobie o godzinie 6:50 wieczorem w Gorkach pod Moskwą zmarł Włodzimierz Iljicz Lenin. Nic nie wskazywało, że śmierć dopadnie go tak szybko. Jego stan zdrowia poprawiał się, a przynajmniej na to wyglądało. Gdy dotarła do Feliksa ta smutna i zarazem przerażająca wiadomość, wiedział, że tej nocy nie wróci do domu.  


21 января 1924 года после продолжительной болезни Владимир Ильич Ленин умер в 6:50 вечера в Горках под Москвой. Ничто не указывало на то, что смерть настигнет его так быстро. Его здоровье улучшалось, или, по крайней мере, так казалось. Когда эта печальная и пугающая новость дошла до Феликса, он понял, что в тот вечер не вернется домой.


On 21 January 1924, after a long illness, Vladimir Ilyich Lenin died at 6:50 in the evening in Gorki near Moscow. Nothing indicated that death would catch up with him so quickly. His health was improving, or at least it seemed so. When this sad and frightening news reached Felix, he knew that he would not be coming home that night.   


Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.