Fiodor Janowicz Dzierżyński

 
Młodszy brat Feliksa Janowicza, drugi wnuk Feliksa Dzierżyńskiego. Urodził się w 1947 roku, w 1972 roku ukończył studia w Moskiewskim Instytucie Fizyki i Inżynierii na wydziale matematyki stosowanej. Posiada bardzo wysokie specjalizacje informatyczne. W czasie ZSRR pracował w Instytucie Naukowo Badawczym pracując nad systemami podnoszenia kwalifikacji specjalistów przemysłu lekkiego, a po przemianach Pieriestrojki zajął się bezpieczeństwem informacji w bankach komercyjnych.
Fiodor Janowicz Dzierżyński
 
W latach 1995-2007 pracował w banku „Rosijskij Kredit”, od 2007 roku w banku PSB- Promsviazbank. Jest wykładowcą Specjalistycznego Instytutu Podwyższania Kwalifikacji- MIRK, autorem wielu prac z zakresu programowania, standaryzacji i bezpieczeństwa informacji, a także członkiem wielu międzynarodowych organizacji  tj. Association for Computing Machinery, ACM[1].


[1]           https://www.vedomosti.ru/events/speakers/3070, (odczyt z dn.15.11.2013r.)
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.