Ljubov Fiedorovna Lihova

 
 
Urodziła się w 1937 roku, była architektem. We wspomnieniach zachowała się wzmianka, że była niezwykle ciepłą, towarzyską i miłą osobą. Po wyjściu za mąż za Jana Dzierżyńskiego, nie zdecydowała się na zmianę nazwiska pozostając przy panieńskim.
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.