Jan Feliksowicz Dzierżyński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urodził się 23 czerwca 1911 roku w więzieniu żeńskim na Pawiaku, na tzw. Serbii. Był bardzo wątły i słabego zdrowia. W dzieciństwie chorował na krzywice i szkorbut. Od dzieciństwa nosił okulary. Dzięki staraniom swego ojca i Janusza Korczaka został umieszczony w żłobku pani Sawickiej w Warszawie, a następnie zabrany został przez brata Zofii Dzierżyńskiej, lekarza do swego domu we wsi Klieckie (obecnie część Mińska), który mimo swych czterech dzieci podjął się opieki nad kolejnym.
Jan Dzierzyński z opionierami w Wilnie
Kiedy Zofia Dzierżyńska uciekła z katorgi, wyjechał z nią do Szwajcarii. W dzieciństwie znał ojca jedynie z opowiadań mamy i ze zdjęć. Do pierwszej klasy poszedł w kwietniu 1918 roku razem ze swym przyjacielem Jankiem Bratmanem. Szkoła mieściła się nieopodal ich miejsca zamieszkania w Zurychu. Po wakacjach przeprowadził się wraz z mamą do Berna i tam kontynuował naukę.
Kiedy w 1918 roku do Berna w Szwajcarii, gdzie zamieszkiwali przyjechał Feliks Dzierżyński, zupełnie nie poznał ojca i rozpłakał się. Mimo tak długiej rozłąki, szybko nawiązali ze sobą bardzo bliskie więzi.
Jan Dzierżyński
 
Do Rosji wrócił wraz z matką 1 lutego 1919 roku. Bardzo szybko nauczył się języka rosyjskiego w przedszkolu, do którego zaczął uczęszczać po przyjeździe. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną. W młodości był zakochany w córce Michaiła Frunze, Tatianie Michaiłownej, która w latach 1960-1970 była cenionym specjalistą, profesorem nauk chemicznych.
 
W latach 1936-1940 pracował jako inżynier konstruktor. Między 1939 a 1940 rokiem pracował w Międzynarodówce Komunistycznej, a następnie w KC WKP(b). Miał dwóch synów ze związku z Ljubov Fiedorovną Lihovą- Feliksa (1937- 2015) i Fiodora (1947- ). Do śmierci Stalina w 1953 roku mieszkał na Kremlu [1].
 
Zmarł w 2 października 1960 roku na zawał serca podczas przesuwania szafy w swoim mieszkaniu w „domu na nabrzeżu” mając tyle samo lat co jego ojciec w chwili śmierci.
Nagrobek Jana Dzierżyńskiego


[1]           Wokół Feliksa Dzierżyńskiego, http://soviet-judaica.livejournal.com/6786.html, (odczyt z dn.12.11.2013r.)
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.