Stanisław Dzierżyński

 
 
 
Brat Staś, który często wspomagał Feliksa w trudnych czasach jego przed październikowej kariery rewolucjonisty. Nie skończył studiów, pracował w wileńskim Banku Ziemskim jako urzędnik. Z listów Feliksa do Aldony wiadomo, że w czasie choroby matki w 1895 roku przyjeżdżał do Warszawy. Z tego samego źródła wiadomo, że w 1902roku był w Wiedniu.
 
Przyrodnik, biolog z zamiłowania i zarządca dworu w Dzierżynowie. Pozostało o nim niewiele informacji. Zmarł tragicznie pod koniec czerwca 1917 roku w swoim domu w Dzierżynowie. O jego rodzinie jest wyjątkowo mało informacji. Pozostawił po sobie syna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.