FELIKS DZIERŻYŃSKI

z Zofią podczas wypoczynku w roku 1923

Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.