RÓŻA LUKSEMBURG

W Berlinie, gdzie Feliks Dzierżyński dotarł na przełomie czerwca i lipca 1902-ego roku, używając już pseudonimu „Józef”, nawiązał kontakt z socjaldemokratami na emigracji m.in. z Różą Luksemburg, Janem Tyszką, Julianem Marchlewskim, Jakubem Haneckim i Adolfem Warskim. Tu spotkał też swego krakowskiego przyjaciela Bronisława Koszutskiego. 

В Берлине, куда Феликс Дзержинский прибыл на рубеже июня и июля 1902 года, уже используя псевдоним «Юзеф», он вступил в контакт с польскими социал-демократами, находящимися в эмиграции, в том числе с Розой Люксембург, Яном Тышкой, Юлианом Мархлевским, Якубом Ганецким и Адольфом Варским. Здесь же он встретился со своим другом из Кракова Брониславом Кошуцким.

In Berlin, where Feliks Dzerzhinsky arrived at the turn of June and July 1902, already using the pseudonym "Józef", he made contact with social democrats in exile, incl. Róża Luxemburg, Jan Tyszka, Julian Marchlewski, Jakub Hanecki and Adolf Warski. Here he also met his friend from Krakow, Bronisław Koszutski.

Róża Luksemburg   Роза Люксембург
BACK                           NEXT


Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.